කවිය

පීඩිතයින්ගේ ගීතය

povert

යුරෝපේ පුරා පමණක් නොවේ ඇවිදිනා

දිනා ගන්න සතර දියත හොල්මන් කරනා

බලා ඉන්න ඉර හඳ තරු අඳුර දුරලනා

සකළ මිනිසුනේ එක්වෙමු පාර ඇත තනා

 

සටන් පෙරමුණට දස දෙස හේතු උපදිනා

ජාත්‍යන්තර ගීය අපිට සමගිය කියනා

දෙසට බසට තනුව අනුව පද ගොනු කරනා

නිර්ධන නිර්වචන පංති මඟ පළල් වුණා

 

හඬක් ඇති මහත් ජන බල අහස දෙදෙරනා

බියෙන් තොර බිමක් උදෙසා අතක් එසවෙනා

අයිතියක් නිසා ජන ගඟ පාරට හැරෙනා

සිහිනයක් නොවේ තැන තැන ලොවේ නැගිටිනා

 

[උදය ආර්. තෙන්නකෝන්]

samaru

vivara-fm

vivara-tv

Piya-Luogo

නැගෙනහිර යුක්රේනයේ විරෝධතා ඇවිලේ

නැගෙනහිර යුක්රේනයේ ප‍්‍රදේශ රැසක ජනතාව කියෙව් පාලනයට එරෙහිව වීදි බැස ඇතැයි වාර්තා වේ.  ඩොන්බාස් ප‍්‍රදේශයට වෙනම ජනමතවිචාරණයක් ඉල්ලා දහසකට අධික...