Share on facebook

ලංකා

ජලාපෝෂිතල වනාන්තර නසමින් කුඩා විදුලි බලාගර 108 ඉදිකිරීම නැවතත්

sinharajaසිංහරාජයේ කොස්ගුලනල ලක්ෂපාන දිය ඇල්ලල ඇලි හත  පමණක් නොව තවත් වනාන්තර  වීනාශ කරමින් කූඩා විදුලි බලාගාර ඉදිකිරීමෙන් නොනැවති ජාතික භෙෘති කසැලැස්ම අනුකූලව බලශක්ති මධ්‍යස්ථානයක් බවට මෙරටට පත් කිරීමට නව ගල් අගුරු බලාගාර මෙන්ම විවිධ තිරසාර නොවන ක‍්‍රම ගනනාවකට රජය මෙිවන විට අතගසා ඇත.
 
ඒ  අනුව දිය ඇළි , ගංගා ජල පේාෂිත ප‍්‍රදේශ හා අනෙක් ජල මූලාශ‍්‍ර අශ‍්‍රිතව කුඩා විදුලි බලාගාර 108 ඉදිකිරීමට බලශක්ති අමත්‍යංශය මේ  වන විට සැළසුමි සකස්කර ඇත. පවිත‍්‍රාදේවි වන්නිආරචිචි හිටපු ආමාත්‍ය වරිය විසින් මෙම ප‍්‍රතිපත්තිය සකස්කල අතර පාඨලී චමීපික රණවක අමාත්‍යවරයාගේ මැදිහත්වීමෙන් මෙිවනවිට සිදූකරගගනු යනු ලබයි.

මේ වවිටත් ඇතමි විදුලි බලාගාර ඉදිකිරීම ආරමිභ කර ඇති අතර සිංහරාජයේ ලංකාගම ගිංගග ආශ‍්‍රිතව ,ශ‍්‍රී පාදය, සප්ත්‍ය කන්‍යා , මස්කෙළි ඔය, ලක්ෂපාන දිය ඇල්ල ආශ‍්‍රිතව , වී ඔය ,තුල කිසිදු පරිසර තක්සේරු වාර්ථාවක් හෝ නොකර දැවැන්ත ලෙස ස්භාවික පරිසර පද්ධති හා ජල මූලාශ‍්‍ර විනාෂකරමින්   විදුලි බලාගාර ඉදිකිරීමි ආරමිභ කර ඇත.

අමිපනාගල, වේවතැන්න, කොමිබරාව ගග, සිතාවක ගග , කරගහ තැන්න, ඇල්ල හේන, රන්නොක් කන්ද, උඩුවකන්ද, මලපොල , ඔහිය, මාලිබොඩ, බෙවරලි, ඇලගල් ඔය,පොතු පිටිය, සිංහරාජයේ එනසාල් වත්ත ,මුරුතැන් ඇල , සියඔලාගොඩ, පොතුපිටිය, ඇල්ටන් මින්න, උඩ වෙල , පහළ කොත්මලේ ඔය, කෙහේල් වත්ත , වී ඹය, එගොඩ වෙල , කෑගලූ ඔය, බුලත් වත්ත ,පහළ ලේ මස්තොට, කැමිපියන්, ඉං්ගිරිය, අඔගමුව, ලිනොන්, කුකුල් ඔය, හනුගල , මඩුවන්වෙල ,මීපිලිමාන, බටුවන්ගල , දඹුලූ ඔය, යට්මහන, බෙරමාන, කුඩාගල , සිරි ඔය, කඩවර, බබරබොටුව, දෙදුගල , බහරැන්ද, ලොග්ගල් ඔය, පතන, බෙරනාව, බටගොල්ල ,මොරගහ, හුළුගග ,කොළි ඔය, පූනා ඔය, ගංතුන, බොපේ කන්ද, ,කනමිබරාව, ෙවිලේ ගම , ඉබිබන් ඔය, රිදීපාන, අලකොගල , පූනාගල , ඉහළ රතුගග , ගෝමළේ, මිනුමිකුඔුර, අංගරන්කන්දඇල , දොතල් ඔය, බඔරවාන, මහබගේ, පලගොල්ල , බනමඩු ඔය, මා ඔය, කෙබිලිදොව, එලමල්දෙණිය, දේමොදර, කුඔුරුගොල්ල, හලගන් ඔය, බොරලන්ද , ලොග්ගල් ඔය, එනදු ඇල ,මීනගල ඇල , වින්සොර් කැළය, උමා ඔය ,නෙලූක්කාන, රුවන් කදුර, ඉහළ වොල්ටීරීමි, පහළ කුඔුර, මාපළාන, පලාබද්දල ,මහෝදොල , කෙහෙල්ගමු ඔය, ගිල මලේ රක්ෂිතය, මෙදේරිපිටිය සිංහරාජය, පාරමිෙබී, කටරන් ඔය, ගොමිබරු ඔය, පහළ කොත්මහලේ, නෝර්වුඩු, බෝගාවෙල ඇල, අඔගහ කන්ද, පිහිඔියා ගහ මුල, මාන්න ඇල්ල ,කොස්වතු ගග, ඇළමුල්ල වැනි ජලමූලාශ‍්‍ර හා ජෛව විවිධත්වය අතින් ඉහළ පරිසර පද්ධති රාශීයක් අශ‍්‍රීතව මෙම කුඩා ජල විදුලි බලාගාර ඉදිකිරීමි සිදුකරන අතර ජල මූලාශ‍්‍ර සිදී යාමට හා මධ්‍යම කදුකරය ,අතර මැදි කලාපය හා වියලි කලාපය තුල අනාගතයේ විශාල ජල අර්බුදයක් ඇති වීමට හා කදුකරයේ ජල පොෂිත සිදී යාමට මෙම ව්‍යාපෘති බලපානු ලබනුබව නිසැකවම දැනෙන්නේ රන්දෙණිගල, රන්ටැබේ , වැනි ජලාශ අශ‍්‍රිත දැනට උද්ගත වී ඇති තත්වය තුලින් නිසැකවම අවබෝධ කරගත හැකිය.

පෞද්ගලික සමාගමි 78 කට වැඩි ප‍්‍රමාණයක් මෙම විදුලිබලාගාර 108 ඉදිකිරීමට ආයොජනය කර ඇති අතර පරිසර සංගමි කිහිපයක්ද මෙම ව්‍යාපෘති වල හවුල් කරුවන් සේ සිටින බවට තොරතුරු ලැබී ඇත.

මෙලෙස විදුලි නිෂ්පාදනය කර ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට විදුලිය විකිණිම මෙම සමාගමි 78 විසින් සිදු කරණු ලබන අතර ඉදකිරිමි සියල්ලම වනසත්ව හා වෘක්ෂලතා අඥාපනත ,ජාතික පාරිසරික පනත ඇතුළු පාරිසරික අනපනත් මෙන්ම සිවිල් නිතිද උල්ලංඝ කරමින් ඉදිකිරීමි කිරීම ආරමිභ කර ඇත.

කෙසේ වෙතත් මෙම විදුලි බලාගාර ඉදිකිරීෙමිදි නිසි අධ්‍යයනයන් කලයුතුව තිබුනද පරිසරය පිළිබද කිසිදු තැකීමක් නොකර තමතමන්ගේ බලශක්ති වෙළදාම වෙනුවෙනුවෙන් පරිසරයේ සියළු වටිනාකමි මෙම ව්‍යාපෘති හරහා සිදුකරන අතර පරිසර අමාත්‍ය‘ශය ,මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය වෙනදා මෙන් පරිසිරය නසන මෙම පෙෘද්ගලික ආයතන සුරකමින් පරිසරය නසමින් සිටී.

දැනටමත් ඉදකිරීමි ආරමිබ කර ඇති ඇතැමි විදුලි බලාගාර ඉදිකිරිමට කරන පිපිරවිමි නිසා ඉදිකිරිමි කරන සෑම ප‍්‍රදේශයක් පුරාම දැඩි පාරිසිරික හායනයක් සිදුවෙමින් පවතින අතර එය ස්භාදහෙමි සොදුරු දසුන් මෙන්ම සියළු වටිනාකමිද විනාශ කරන සංවර්ධන කටයුත්තක ලෙස පෙන්වාදිය හැකිය.

ඉහළ ජලාධාර හා අනෙක් ජල මුලාශ‍්‍ර ආශ‍්‍රිතව කරන මෙම ඉදිකිරීමි නිසා මිරිදිය මත්ස්‍යන්ගේ බොවන් ස්ථාන රාශියක් විනාශ වී ගොස් ඇති අතර මෙය සමස්ථ පරිසර පද්ධතියේම ජෛව විවිධත්වයට බරපතල හානියක් සිදුකරන ක‍්‍රියාදාමයකි.දැනට කුඩා විදුලි බලාගාර ඉදිකිරිමි කෙරෙමින් පවතින ප‍්‍රදේශ තුළ ගංඟා වියලිම හා වෙනස්විමි් සිදුවි තිෙබි .මේ නිසාවෙන් ජලය ආශී‍්‍රතව ජීවත් වන සතුන්ට දැඩි බලපැමක් සිදුවන අතර හා ඇතැමි ජී්වී විශේෂ වදවි යාමටද මෙම විදුලි බලාගාර හේතු වෙමින් පවතී ගංගා හා ජල මුලාශ‍්‍ර හරස් කෙට ෙවීළි ඉදිකිරිම නිසා ජලය ගලාගෙන යන වේගය අඩුවිම තුලින් ජලයේ ඔක්සිජන් ප‍්‍රමාණය අඩුවීම හා ජලයේ උෂ්ණත්වය ඉහල ගොස් ජලජ ජීවීන්ට අවශ්‍ය පාරිසරික සාධක නැතිවිම තුලින ජලය ආශි‍්‍රත ජීවත් වන දේශිය මත්ස්‍ය විශේෂ හා ශාක විශේෂ වදවී යාම සිදුෙවි . ෙමිබවට අළුතින් ඉදිකරන සියළුම ඇළ ෙවීළි සාක්ෂි ලෙස පෙන්වා දිය හැකිය.

රෙටි ශාක පද්ධතිය විනාශ කර දැමිෙමි ප‍්‍රතිපලයක් ලෙස වසරින් වසර වර්ෂාව අඩු වී යාම නිසා ජලයේ සැළකිය යුතු අඩු විමක් පෙන්නුම කරන අතර මෙම විදුලි බලාගාර ක‍්‍රයාත්මක වීම හා ඉදිකිරීම නිසා මෙම තත්වය වඩා වර්ධනය ෙවි . මෙම විදුලි බලාගාර ඉදිකිරීම නිසා මධ්‍යම කදුකරය හා තෙත් කළාපයට වන හානිය සමස්ථ ශ‍්‍රී ලංකාෙවි සත්ව හා ශාක ප‍්‍රජාවට මෙන්න සියළුම මිනිසුනටත් නොයෙක් අයුරින් බලපානු ලබයි.
අන්තර්ජාතික බලශක්ති එජන්සිය :ෂෑ්* සිය පර්යේෂණ වලින් පවා පෙන්වා දෙන්නේ කුඩා විදුලි බලාගාර ඉදිකිරීම පරිසරිය හා ජලය විනාශ කරන සාදකයක් ලෙසය . කුඩා විදුලි බලාගාර වලින් පරිසරයට ,මානව සමාජයට මෙන්ම එම රටවල ආර්ථිකයට ද දැඩිව හානි සදුවන බව පර්යේෂකන් විසින් පෙන්වාදී ඇත. එයට හොදම උදාහරණ ලෙස ඊජිප්තුෙවි අස්වාමි ව්‍යාපෘතිය පෙන්වාදිය හැකි අතර ඉංදියාවට පවා විදුලි බලට ලබාදීමට හැකියැයි පවසමින් ආරමිබ කල වික්ටෝරියා ,රන්දෙණිගල, රන්ටැෙඔ වැනි විදුලි ව්‍යාපෘති පෙන්වාදිය හැකිය.

මහා පරිමාණ ජල විදුලි ව්‍යාපෘති අසාර්ථක ෙවිමින් පවතින මොහොතක කුඩා විදුලි බලාගාර වලින් විදුලි අර්බුදයට විසදුමි සෙවීම තරමි තවත් අනුවන ක‍්‍රියාවක් නොමැත.කුඩා විදුලි බලාගාර ඉදිකරමින් රටවල් පරිසරය හා ආර්ථිකය විනාශ කර ගත් බටහිර රටවල් තම රටවලින් එවැනි විනාශකාරි ව්‍යාපෘති ඉවත් කරමින් සිටින මෙහොතක එම අතිදැකිමිවත් තුටිටුවකට මායිමි නොකර ආර්ථික වාසි ගැන පමණක් හිතමින් එකිනෙකාට අවශ්‍ය පරිදි වටිනා පරිසරය විනාශ කිරීමට ඉඩ දී තිෙබී.

එමෙන්ම මෙිවනවිට ජරමනිය,රුසියාව ඇතුළු රටවල් කිහිපයකින් ඉවත් කරන න්‍යෂ්ටික බලාගාර දකුණු ආසියාවනු රටවල් වල ස්ථාපිත කිරීම දේශපාලන සහයොගීතාවයේන්  සිදුවන අතර ජාතික භෙෘති සැළසුම ප‍්‍රකාරව මෙරට තුළ න්‍යෂ්ටික බලාගාර,ගල් අගුරු බලාගාර, හා කුඩා විදුලි බලාගාර 108 ඉදිකිරීම සිදුකරනු  ලබන අතර අසියාවෙි අශ්චාර්්‍ය මෙන්ම යහපාලනයද කරන්නේ ගොලීය බලශක්ති දේශපාගනයට  අනුව කටයුත කිරීම හා සියළු බලශක්ති ප‍්‍රභවයන් සමාගමි අතට පත්කිරීමයි.

තත්පර දාහතරක් තුළ සුර්‍යාගේ සිට පෘතුවි තලයට වැටෙන හිරු එළිය පිළිබඳ විශ්වාසය නොතබා මෙවන් ජල විදුලි බලාගාර,ගල් අගුරු බලා ගාර වල බලශක්තිය ගැන විශ්වාසය තබන නායකයින්, පාලකයින් වෘත්තිකයින්, අධ්‍යාපන වේදීන්ගේ ද සහයෙන් කුඩා ජල විදුලි බලාගාර 108 පමණක් නොව නි්‍යෂ්ටික බලාගාර පවා ඉදිකර මෙරට බලශක්ති මධ්‍යස්ථානය බවට පත්කිරීමට අවශ්‍ය ගොලීය සැළසුමට රටවල් 36 සමග ත්‍මිවනවිට ඒකගතාවයට පැමිණ ඇත.

මෙරට විකල්ප බලශක්ති ලෙස උදමි රළ, සුළඟ, හිරු එළිය ප‍්‍රයෝජනයට ගනිමින් බලශක්තිය නිපදවා ගැනීමට හැකියාව තිබියදී ඒ පිලිබද කිසිදු තැකීමක් නොකර විදුලි අර්බුදය පාරිසරික හා ආර්ථික අර්බුදයක් දක්වා වර්ධනය කිරීමට මෙවන් ව්‍යාපෘති හේතුවනවා ඇත. එමෙන්ම දේශීය බලශක්ති ප‍්‍රභවයන් ගනනාවක් ලංකාවෙි බලශක්ති අර්බුදයට විසදමුක් ලෙෂ ගතහැකි අතර එවන්  ක‍්‍රමවෙිදයක් වෙනුවෙන් උත්සයක්වත් දේශපේ‍්‍රමි සළු පොරවාගත් අමාත්‍යවරු හෝ නායකන් දරන්නේ නැත. ඒ වෙනුවෙන් ඔහුන් රටෙි බලශක්තිය හා ස්භාවික සමිපත් සමාගමි වලට විකුණමින් සිටි එයට මෙය හොදම උදාහරණයකි.

පරිසරයට හා මානවායට අහිතකර නොවන බලශක්ති ප‍්‍රභවයන්ගෙන් ප‍්‍රයෝජනයට ගැනීමට ඉඩකඩ තිබියදී පාලකයන්ගේ හා සමාගම් වල ලාභය තකා පරිසරය හා මිනිසා නැසීම කිසිදු සමාජයක සිදු නොවිය යුතු උවත් අද දවසේ ලංකාව මුහුණ දී ඇත්තේ මෙම අභාග්‍ය සම්පන්න ඉරණමටය.


පරිසර හා සොබාදහම් අධ්‍යන මධ්‍යස්ථානය  
රවින්ද්‍ර කාරියවසම්

1

2

3

4

5

7

7

මෙය කල වුන් අලි එකක් ම පස්සට දමා මරා දැමිය යුතුය.

 

elieditඅලියෙකුගේ සිරුරට ටයර් දමා පුළුස්සමින් සිටියදී මන්නාරම මඩු වනජීවි නිලධාරීන් සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

සැකකරු විසින් තම ගෙවත්ත වැට මායිමට ආහාර සොයා පැමිණෙන වන සතුන් දඩයම් කිරීම සඳහා ඇද තිබූ අධිබලැති විදුලි රැහැන්ක වල්අලියා පැටලී විදුලි සැර වැදී මියගොස් ඇති අතර අලියා පිළිබඳව වනජීවි නිලධාරීන් හට හසු නොවීම සඳහා සැකකරු ගෙවත්තෙහි නවතා තිබූ ට‍්‍රැක්ටර් රථයක රෝද යොදාගෙන මියගිය වල්අලියා පුළුස්සා දැමීමට උස්තහා කර තිබෙනවා.

අද (12) අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු මොහුව මේ මස 26 වැනිදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කරන ලෙස වවුනියාව ප‍්‍රධාන මහේස්ත‍්‍රාත් එම්.මුනාෆ් මහතා නියෝග කළා.

මේ අතර අත්අඩංගුවටගත් සැකකරු විසින් අලියගේ වලිගයේ සහ හිසෙහි තිබූ කෙදි 48 ක් විවිධ පුද්ගලයින් වෙත අලෙවි කිරීම සඳහා නිවසට රැගෙන ගොස් සඟවා තිබියදී මඩු වනජීවි නිලධාරීන් විසින් සොයාගෙන තිබෙනවා.

ගුටි කෑ වරදට බෝපේ අත්අඩංගුවේ

 

bopeමීතොටමුල්ල කුණු කන්දට එරෙහි ජනතා ව්‍යාපාරයේ කැඳවුම්කරු කීර්තිරත්න පෙරේරා සහ එහි ඉදිරිපෙළ ක්‍රියාකාරිකයකු වන නීතිඥ නුවන් බෝපගේ ඊයේ රාත්‍රී පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. රාත්‍රී 11.00ට පමණ කීර්තිරත්න පෙරේරා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර අලුයම 1.00ට පමණ නීතිඥ නුවන් බෝපගේ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.


මීතොටමුල්ල කුණු කන්ද තවත් පුළුල් නොකරන ලෙස බල කරමින් මීතොටමුල්ලේ ජනතාව පසුගිය 27 වැනිදා අඛණ්ඩ උපවාසයක් ආරම්භ කළහ. එදින රාත්‍රී 9.00ට පමණ බීමතින් පැමිණි කොළොන්නාවේ නගර සභාවේ සභාපති ඇතුළු මැරයන් පිරිසක් විරෝධතාකරුවන්ට ම්ලේච්ඡ ලෙස පහර දුන්හ. පහරකෑමෙන් කිහිප දෙනකු තුවාල ලැබූ අතර කීර්තිරත්න මහතා සහ නුවන් බෝපගේ මහතා කොළඹ ජාතික රොහලේ නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලැබූහ.

පහරදීම සිදු කළ කොළාන්නාව නගරාධිපතිවරයා දින කිහිපයක් නිදැල්ලේ සිටි අතර ජනතා විරෝධය හමුවේ ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට පොලිසිය සිදු විය. මෙම පහරදීමට පොලිසියද අනුබල දුන් බවට බරපතළ සැකයක් මතුව තිබේ. ඊට හේතුව මැරයන්ගේ පැමිණීමට පැයකට පමණ පෙර ‘ගැටුමක් වුණොත් අපි වගකියන්නේ නෑ‘ කියමින් එම ස්ථානයේ සිටි සියලුම පොලිස් නිලධාරීන් ඉවත්ව යාමයි. පහරදීමෙන් පසුව සහකාර පොලිස් අධිකාරිවරයා සහ නගරාධිපතිවරයා එම ස්ථානයේ සාකච්ඡා කරමින් සිටිනුද ජනතාව දැක තිබේ.

නුවන් බෝපගේ සහ කීර්තිරත්න පෙරේරා අද අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

බීල පහලට පනින නිසා ඇඹිලිපිටියට අරක්කු තහනම්

 

police-mediyaඇඹිලිපිටිය නගරයේ සියළුම සුරාසැල් තාවකාලිකව වසා දැමීමට නියෝග කර තිබේ.
පොලීසිය සිදුකළ ඉල්ලීමක් අනුව ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා විසින් එම නියෝගය නිකුත් කර ඇත.

ඒ අනුව ඊයේ මධ්‍යහ්න 12.00 සිට නගරයේ සියළු සුරාසැල් වසාදමන ලෙස ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා නියෝග කර ඇති බව සඳහන්ය.

පසුගියදා පොලීසිය සමග ඇති වූ ගැටුම අවස්ථාවේ මියගිය තරුණයාගේ අවසන් කටයුතු අද පස්වරුවේ සිදු කරන ලදී.

ජනතාව තුලින් පොලිසියට එල්ලවන බරපතල විරෝධය හේතුකොටගෙන මෙම තීරණය ගෙන ඇත. බීමත්ව

21 තෙක් යලිත් කුමාර්ව ආණ්ඩුව සිර කරයි

 

kumarwithsonපෙරටුගාමි සමාජවාදී පක්ෂයේ දේශපාලන මණ්ඩල සභික කුමාර් ගුණරත්නම් තවදුරටත් රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර තිබේ.

කෑගල්ල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ ඔහු ලබන 21 වන දින දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කිරීමට නියෝග කර ඇති බව සඳහන්ය.

පැමිණිලි පාර්ශවය නියෝජනය කරමින් පොලිසිය අද අධිකරණයට නොපැමිණීම හේතුවෙන් අද මෙම නඩුව කල් යන ලදී.

Prev Next

ලෝක බැංකු මහනගර සැළසුම ඉදිරියට…

ලෝක බැංකු මහනගර සැළසුම ඉදිරියට සොබාදහම වළපල්ලට

ලෝක බැංකුවේ  අවශ්යනතාවය මත 2011-2030 යන වසර තුළ රටේ භෞතික සංවර්ධනය උදෙසා මේ වනවිට රජය ජාතික හෞතික සැලසුම යනුවෙන් සංවර්ධන සැලැස්මක් සකස් කොට ඇත. මෙම සැළසුම පසුගිය ආණුඩුව මගින් ආරමිබ කල අතර කොටස් වශයෙන් යහපාලනය විසින් කරගන යනු ලබයි. 2030 වසර...

ඇමතිතුමෝ

ඇමතිතුමෝ

ඔය වගේ පතපොත් ටිකක් පිටිපස්සෙන් තියා ගෙන ‍ෆොටෝ ගහලා පත්තරවල දාගෙන, මීඩියා එකේ  පොර ටෝක් දුන්නට, හිතන්න එපා ඔයාලට ඡන්දෙ දෙන මෝඩයෝ වගේ අපිත් ඔයාලට රැවටෙයි කියලා. ඊයේ දෙරණ TV එකට ඇවිල්ලා, වාදපිටියෙදි ගහපු කෙබර හොඳයි, ඔයා ගේ ඡන්දදායකයන්ට‍. 'අපි සමාජ වෙළෙඳපළ...

සේවක කප්පාදුවට එරෙහිව කම්කරුවන…

සේවක කප්පාදුවට එරෙහිව කම්කරුවන් පාරට

ජනවාරි 30 වනදා ඉතාලියේ විචේන්සා නගරයේ  prix සුපිරි වෙළදසැල් සේවක සේවිකාවන් පිරිසක් උද්ගෝෂණයක නිරතවිය .එහිදී සේවක කප්පාදුවට ,කොන්ත්‍රාත්තු කාලය දීර්ග නොකිරීමට ,දීමනා ලබානොදීම ආදී තවත් ඉල්ලීම් රැසක් ලබාදෙන ලෙස බල කරමින් මන්පවර් ආයතනයටත් prix සමාගමටත් එරෙහිව මෙම උද්ගෝෂණය සංවිධානය කර...

අබේ සහෝදරයා විපලවිය ආචාරය.

අබේ සහෝදරයා විපලවිය ආචාරය.

  1971 අරගලය 1989 අරගලයන් වලට මුහුණ දෙමින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේත්, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ඛණ්ඩණයෙන් පසු පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේත් පුර්ණකාලින දේශපාලනය කරපු කලවානේ අබේ අයිය අද උදෑසන අපෙන් නැවත නොයෙන්න සමුගත්ත. ජීවිතේ මහා දුෂ්කරතා වලට මුහුණ දෙමින් ජීවිතේ සියල්ල මේ සමාජ ක්‍රමය...

vivara-fm

vivara-tv

Piya-Luogo

කුලවාදයට එරෙහිව නැගී සිටි හාර්දික් පටෙල් අත්අඩංගුවට

ගුජරාට් ප්‍රන්තයේ ක්‍රියාත්මක කළ විරෝධතා රැලි සඳහා නායකත්වය ලබා දුන් හාර්දික් පටෙල් අත්අඩංගුවට ගැනිමට ප්‍රාන්ත පොලිසිය කටයුතු කර තිබේ. ඉන්දියාවේ පටෙල්...